Linia elektroenergetyczna Ostrołęka – Stanisławów. Który wariant wolisz?

100 km linii 400 kV ma powstać do 2023 roku. Linia usytuowana w pasie drogi po stronie zachodniej groziłaby wysiedleniem 88, a po wschodniej stronie – 56 domów mieszkalnych. Ruszyły konsultacje społeczne on-line w tej sprawie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operator sieci przesyłowej w Polsce – zamierzają wybudować do 2023 roku nową linię 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów. Inwestycja ma być zapewnieniem stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce, w tym dla aglomeracji warszawskiej. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 47 lat linię 220 kV.

Inwestycja obejmuje:

 • Etap I – budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej SE Wyszków z istniejącą linią 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Połączenie to składać się będzie z dwóch dwutorowych odcinków: docelowego w gabarycie 400 kV oraz tymczasowego w gabarycie 220 kV.Zadaniem wykonawcy inwestycji będzie:
  • budowa odcinka dwutorowej linii elektroenergetycznej w gabarycie 400 kV
   od bramek liniowych SE Wyszków do realizowanej w Etapie II linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów;
  • budowa odcinka w gabarycie 220 kV od istniejącej linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna do odcinka docelowego;
  • połączenie nowo wybudowanych odcinków z istniejącą linią Ostrołęka – Miłosna, tworząc nowe relacje prądowe 220 kV: Ostrołęka – Wyszków oraz Miłosna – Wyszków;
 • Etap II – budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów w sposób umożliwiający połączenie z wybudowanym w Etapie I odcinkiem linii 400 kV wprowadzonym do SE Wyszków.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018-2023. Całkowita długość linii wyniesie około 100 km.

Linia 400 kV usytuowana w pasie drogi po stronie zachodniej groziłaby wysiedleniem 88, a po wschodniej stronie – 56 domów mieszkalnych.

Dopiero po analizie oczekiwań społeczności lokalnych, uwzględnieniu możliwości technicznych i zminimalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko możliwe będzie przedstawienie ostatecznego przebiegu trasy.

W związku z epidemią koronawirusa Elfeko S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podjęły decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych on-line w sprawie budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

https://liniaostrolekastanislawow.pl – na tej stronie zamieszczone zostały materiały, które pozwolą mieszkańcom zapoznać się z opracowanymi wariantami trasy linii oraz poznać zasady, według których zostały zaprojektowane. Znajduje się tam również geoankieta – internetowa aplikacja, dzięki której można zapoznać się z dokładnym przebiegiem wariantów trasy linii nałożonych na mapę satelitarną.

Można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@liniaostrolekastanislawow.pl oraz telefonów: tel. 695 308 977, 884 813 242.