Kurpiowskie talenty na festiwalu w Kazimierzu

Bardzo dobrze zaprezentowali się kurpiowscy artyści na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W konkursie wzięło udział około 1000 uczestników z 16 województw.

53. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym odbył w ostatnich dniach czerwca. Występy artystów ludowych z całej Polski oceniało jury złożone z muzykologów, kulturoznawców i etnologów na czele z prof. dr hab. Janem Adamowskim z UMCS w Lublinie.

Na największym w Polsce festiwalu folklorystycznym nie zabrakło też artystów z Kurpiowszczyzny.

Największy sukces podczas imprezy osiągnęła grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni, która zdobyła Basztę, czyli najwyższe wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych (jest to już piąta Baszta w historii wszystkich występów artystów z gminy Czarnia). W skład grupy śpiewaczej wchodzą: Witold Kuczyński, Waldemar Warych, Krzysztof Szydlik, Jan Szydlik i Marian Samsel.

Dla Witolda Kuczyńskiego nie była to jedyna nagroda w Kazimierzu. Razem z ośmioletnią Emilią Dzieżyk zdobył on pierwsze miejsce w konkursie „Duży-mały” w grupie śpiewaków.

Laureatami trzeciej nagrody w konkursie „Duży-mały” w grupie instrumentalistów zostali także reprezentujący gminę Czarnia Andrzej Rydel z Radosławem Ropiakiem. Obydwaj grają na harmoniach pedałowych.

Na festiwalu w Kazimierzu wystąpili także inni artyści ludowi z naszego regionu. Wielki sukces osiągnęła kapela Jana Kani z Lipnik, która w swojej kategorii zajęła pierwsze miejsce.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce