Kurpie mają narzędzia do ochrony swojego dziedzictwa

Profesor Jerzy Rubach i Tadeusz Grec zostali odznaczeni pamiątkowymi medalem Pro Mazovia. Szczególnych podziękowań doczekały się także osoby promujące kurpiowską kulturę: Henryk Gadomski, Krystyna Łaszczych i Halina Cichoń A wszystko to 29 maja podczas VI konferencji „Kultura Językowa Kurpiów” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kurpiowskiego, tytułem wstępu powiedziała: – Cel został określony wiele lat temu, celem było stworzenie narzędzi do ochrony dialektu kurpiowskiego. Pan profesor stworzył te narzędzia, i my teraz na Kurpiach się nimi posługujemy. Myślę, że na tyle skutecznie, że prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb może mieć satysfakcję, że te narzędzia okazały się skuteczne, są używane przez regionalistów i nauczycieli – mówiła.

Konferencja została poświęcona kurpiowskiej ortografii i pracy prof. Jerzego Rubacha nad dialektem kurpiowskim. Ale na pierwszy ogień poszły podziękowania, gratulacje i nagrody dla osób, które włożyły szczególnie wielki ogrom pracy, tak ważnej nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego naszego kraju. Wicestarosta Krzysztof Parzychowski, za szczególne zasługi nad dialektem kurpiowskim, dziękował: prof. Jerzemu Rubachowi, Henrykowi Gadomskiemu, Krystynie Łaszczych, Halinie Cichoń oraz motorowi całego przedsięwzięcia Mirosławowi Grzybowi.

Były też specjalne podziękowania od marszałka. W imieniu Adama Struzika, medale Pro Mazovia, wręczyli Marian Krupiński i Marcin Grabowski. Otrzymali je: prof. Jerzy Rubach i Tadeusz Grec.

Nasza kultura przejawia się w gwarze, tańcach śpiewie, tradycjach, obyczajach, wyrobach rękodzielniczych, strojach. Jest unikatowa w skali kraju, i naprawdę jest co chronić. Dziś nikt nie wstydzi się tego, że jest Kurpiem, wręcz przeciwnie. Dlatego też chcemy wam dziś podziękować za to wszystko, co robicie dla dialektu kurpiowskiego i Kurpiowszczyzny – mówił Marian Krupiński.

Na wydarzenie w Muzeum zaprosili: prezes Związku Kurpiów, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz starostowie ostrołęcki, przasnyski i łomżyński.