„Kurcze Blade” w odsłonie Dziecięcej Sceny Ekologicznej. Spektakl w Centrum Natura

Na mini przedstawienie pt. „Kurczę Blade” na motywach żartobliwych tekstów Wandy Chotomskiej aktorzy Dziecięcej Sceny Ekologicznej zaprosili swoich bliskich 29 stycznia.

Minispektakl trwał kilka minut, ale przygotowania i emocje (aktorów jak i widzów) były ogromne. Był to pierwszy taki spektakl w „Naturze”. Ale nie ostatni.

Od marca aktorzy będzie realizować projekt pn. Mazowieckie Ekolegendy. Będą to zajęcia teatralne prowadzone w formie zabawowej, które uczą nie tylko gry aktorskiej, ale głównie współpracy w grupie i rozwijają wyobraźnię.

W trakcie cotygodniowych spotkań ćwiczymy pamięć, dykcję, koordynację wzrokowo – ruchową. Przy samodzielnym wykonywaniu rekwizytów i dekoracji poznajemy różnorodne techniki plastyczne. Skupiając się na tematyce ekologicznej kształtujemy wrażliwość na otaczające nas środowisko, uczymy się zasad zrównoważonego rozwoju. Podczas zabawy w teatr dzieci nadpobudliwe wyciszają się, a nieśmiałe przełamują bariery wstydu. Taka forma pracy sprzyja optymalnemu rozwojowi każdej osobowości – wyjaśnia instruktorka Anna Ochenkowska.

Projekt Mazowieckie Ekolegendy zakłada: uwrażliwienie uczestników i odbiorców na negatywne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, powrót do korzeni i wykorzystanie doświadczeń przodków, którzy żyli w harmonii z naturą, wykorzystanie materiałów z recyklingu do tworzenia  scenografii i rekwizytów oraz poznanie Mazowsza i jego historii poprzez sceniczną realizację legend (tj: „Jak Boguszko ocalił ostrołęckich szewców”, „Spotkanie ze Stefanem Batorym, czyli o tym, jak powstały podostrołęckie wsie: Kaczyny, Wypychy i Tobolice”, „Jak nadnarwiański lis gościł w mazowieckim zamku”, „Magiczny bursztyn”, „O tym, jak powstał herb Ostrołęki”)

Projekt skierowany jest do grupy 15 dzieci w wieku 7 – 11 lat. Zajęcia, skierowane do dzieci w wieku 6 – 12 lat, odbywają się w każdą środę w godzinach od 17.15 do 18.15.

Zapisy trwają.