Kreatywny nauczyciel: wyróżniona nauczycielka z Ostrołęki

Rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Nagradzano kreatywne szkoły i nauczycieli. Jedną z wyróżnionych osób jest nauczycielka Anna Dziełak ze Szkoły Podstawowej w nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.

Nauczyciele mieli pochwalić się swoimi dokonaniami w ubiegłym roku szkolnym – pokazać kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych. Mieli też udowodnić, że potrafią inspirować uczniów, zwłaszcza w temacie zagadnień kulturowych.

Szkoły natomiast miały pokazać osiągnięcia dotyczące kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury, a także wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, stworzony system zajęć pozalekcyjnych, zbudowaną infrastrukturę oraz zastosowanie pomocy dydaktycznych.

Nagrody przyznawano w kilku kategoriach. W kategorii „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” w miastach i gminach powyżej 20 tys. mieszkańców pierwsze miejsce przypadło Katarzynie Adamkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku.

Wyróżnienie przyznano natomiast Annie Dziełak ze Szkoły Podstawowej w nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce. Gratulujemy!

„Edukreator na Mazowszu” to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski.

Fot. Google Street View