Koronawirus: przed szpitalem w Ostrołęce ćwiczenia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przed wybranymi szpitalami na terenie Mazowsza odbywają się ćwiczenia w związku z koronawirusem. Jednym ze szpitali jest ten w Ostrołęce.

Na czym polegają ćwiczenia? Przeprowadzane są one przez szpitale i Państwową Straż Pożarną – mają one na celu przygotowanie się na każdy możliwy scenariusz związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego napisano:

„Celem ćwiczenia jest przygotowanie się na ewentualność rozbicia i uruchomienia polowej izby przyjęć, dedykowanej na przyjęcie chorych zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19.”

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprowadził stan podwyższonej gotowości w podmiotach medycznych na terenie województwa – wszystko przez koronawirusa. Oznacza to możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację na Mazowszu i jest gotowe do podjęcia działań wynikających z odpowiednich procedur.