Koronawirus a sport. „Czy i jak można korzystać z orlików, stadionu?”

Od 10 października strefą żółtą z powodu epidemii koronawirusa została objęta cała Polska. – Jak to się ma do uprawiania sportu na orlikach i stadionie? – pyta Czytelnik. – Czy można z nich korzystać i na jakich zasadach?

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa zmienia się dynamicznie. Od 10 października obowiązują w całej Polsce nowe obostrzenia. Wyjaśniamy na prośbę Czytelnika, na jakich zasadach można korzystać z obiektów sportowych z strefie żółtej, którą objęta jest i Ostrołęka. Precyzuje to Ministerstwo Sportu.

Sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Należy zachować limit uczestników wydarzenia, tj. 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Limit osób nie dotyczy pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych oraz rozgrywek ligowych – piłka nożna i żużel.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny.

PUBLICZNOŚĆ

  • Podczas wydarzeń sportowych we wszystkich obiektach z miejscami przewidzianymi dla widowni (m.in. stadiony piłkarskie i żużlowe, boiska, infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych, sale i hale sportowe, baseny i inne) w powiatach oznaczonych kolorem żółtym organizator wydarzenia/ zarządca obiektu może udostępnić publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m). Jednocześnie podczas wydarzenia może być zajętych nie więcej niż 25 procent miejsc przewidzianych dla publiczności.
  • W powiatach oznaczonych kolorem żółtym w siłowniach, klubach i centrach fitness może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 7 metrów kwadratowych z zachowaniem 1,5 metrowego odstępu, z wyłączeniem obsługi.