Konkurs dla uczniów szkół podstawowych. 6 zadań do końca maja

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce. Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie sześciu zadań według podanych zaleceń. Termin upływa 31 maja.

Oto zadania do wykonania. Zmierzysz się z nimi?

Zadanie 1.

Przepisz, zgodnie z wymogami polskiej pisowni liter, z podręcznika do języka polskiego z klasy, do której uczęszczasz, wybrany wiersz lub jego fragment, lub fragment ulubionej lektury obowiązującej w szkole podstawowej, który dotyczy naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst nie powinien zawierać więcej niż 3 tysiące znaków, na które składają się poszczególne litery i znaki interpunkcyjne. Z przepisanego tekstu wypisz nie mniej niż 4 i nie więcej niż 8 różnych części mowy i podaj o nich jak najwięcej informacji (nazwa, rodzaj, liczba, odmienność, czas, itp.).

Zadanie należy wykonać na kartkach z zeszytu w tzw. „trzy linie” lub „w jedną linię” tzn. takie, które obowiązują w klasach I-III lub IV-VIII szkoły podstawowej, podając na końcu swoje dane i źródło.

Zadanie 2.

Narysuj ilustrację do przepisanego przez ciebie tekstu z zadania 1 i wykonaj krótki jej opis. Ilustrację można wykonać na formacie nie większym niż A3, z wykorzystaniem kredek/farb i/lub ołówka. Opis ilustracji należy wykonać na oddzielnej kartce podając tytuł ilustracji oraz dane ucznia.

Zadanie 3.

Napisz o sobie kilka informacji, które powinny podać o tobie wybrane środki społecznego przekazu (np. radio, telewizja, prasa) przy przedstawieniu ciebie, jako mieszkańca naszego regionu w taki sposób,
by zachęciło to do dalszej lektury tekstu lub wysłuchania czy obejrzenia audycji. Zadanie należy wykonać na przykład w formie plakatu zapowiadającego z tobą wywiad.

Zadanie 4.

Napisz krótką notatkę/tekst do kroniki szkolnej, z którego kiedyś będzie mógł ktoś się dowiedzieć o tym, w jaki sposób uczyły się dzieci w roku szkolnym 2019/2020. Zadanie należy wykonać na oddzielnej kartce, która mogłaby stanowić część szkolnej kroniki.

Zadanie 5.

Wypisz główne podobieństwa i różnice występujące pomiędzy treścią zaproszenia a życzeniami, skierowanymi do bliskiej ci osoby. Zadanie można wykonać posługując się konkretnymi przykładami.

Zadanie 6.

Opracuj projekt obu stron kartki pocztowej wraz z wakacyjnymi pozdrowieniami i adresem pocztowym, którą można byłoby wysłać z Polski w najbliższe wakacje do szkoły, czy ucznia z zagranicy.

Wykonane zadania należy przesłać pocztą lub dostarczyć w inny sposób do:

– siedziby Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce, Aleja Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka

lub do jednej ze szkół podstawowych SIGiE mających swoją siedzibę w następujących miejscowościach:

– Czarnotrzew 18, 06-320 Baranowo

– Pełty 37, 07-430 Myszyniec

– Pupkowizna 38, 07-437 Łyse

– Rżaniec 14A, 07-416 Olszewo-Borki

– Warmiak 16, 07-437 Łyse

nie później niż do 31 maja 2020 roku

W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 769 15 26, e-mail: zssigie@interia.pl.