Komunikat OPWiK do mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Nieco… kuriozalny

Zaskakujący komunikat wydał OPWiK do mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Chodzi o wygaśnięcie porozumienia pomiędzy gminą a OPWiK w sprawie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Czy ktoś tu nie próbuje odwracać kota ogonem? – zastanawiają się pewnie władze gminy Olszewo-Borki po przeczytaniu komunikatu skierowanego do mieszkańców ich gminy przez prezesa OPWiK Andrzeja Lecha.

Mogą być bowiem zaskoczone jego wymową – prezes miejskiej spółki OPWiK wydaje się być mocno zasmucony „utratą prawa do realizacji zadania” na terenie gminy, gdy tymczasem… to miasto Ostrołęka gminie Olszewo-Borki (ale też Rzekuń oraz Lelis) wypowiedziało porozumienie dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków. Tłumaczono to m.in. złym stanem sieci na odcinku gminy i koniecznością kosztownych napraw ze strony OPWiK.

Na marginesie dodajmy, że gmina przebudowała już główną przepompownię ścieków w Olszewie Borkach, a w tej chwili jest w trakcie rozstrzygania przetargu na system kanalizacji sanitarnej, który – za ok. 1,6 mln zł – zostanie w ciągu pół roku przebudowany.

Kordowo, Grabowo i Olszewo-Borki będą obsługiwane przez gminną stację uzdatniania wody w Stepnej Starej, pozostałe wsie obsłuży… pewnie OPWiK. Ale już nie bezpośrednio – gmina po prostu wykupi u miejskiej spółki wodę i odbiór ścieków. Sama natomiast zajmie się serwisem systemu i sprzedażą usług. Co się zmieni dla mieszkańców? Poza tym, że umowę podpiszą z gminą, a nie z OPWiK – nic. Dodajmy, że gmina powołała też spółkę, która świadczyć będzie te usługi – jej szefem został Patryk Stypik. Trwają już prace organizacyjne.

A poniżej wspomniany komunikat prezesa OPWiK do mieszkańców gminy Olszewo-Borki:

„Szanowni Odbiorcy usług z terenu Gminy Olszewo-Borki, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce z przykrością informuje, że począwszy od dnia 01.01.2021 r. nasza Spółka utraci prawo do realizacji zadania własnego Państwa Gminy w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów bezpośrednio do Państwa nieruchomości w warunkach stosowania przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

Zadanie własne w tym zakresie realizować będzie bezpośrednio Państwa Gmina, bowiem począwszy od dnia 01.01.2021 r. na mocy powołanych wyżej przepisów będzie bezpośrednio zobowiązana do zapewnia Państwu zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

Wyjaśniamy przy tym, iż w następstwie utraty przez naszą Spółkę prawa do prowadzenia działalności na terenie Państwa Gminy z przyczyn nieleżących po naszej stronie, z dniem 31.12.2020 r. rozwiązaniu ulegną zawarte z Państwem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i w tej dacie nastąpi również rozliczenie należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.”

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. wszystkie sprawy dotyczące dostawy wody lub odprowadzania ścieków, a w szczególności wydawania warunków przyłączania, zawierania umów i rozliczeń będą realizowane bezpośrednio przez Państwa Gminę.

Dziękując Państwu za współpracę, przepraszamy za ewentualne utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość, pozostając z Państwem w stałym kontakcie pod nr tel. 29 769 47 55 lub 29 769 47 57 oraz email ebok@opwik.pl.”

Fot. Pixabay

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
5 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Lgosc

No oczywiście pisiory.. przecież rządy pisu wypowiedziały umowę w 2018 roku!

Luckasz

To Kulik w Pisie jest i ten 4 prezes OPWiKu też? Jakieś nadzwyczajne nowości:))

@miś

Polecam lekturę Protokół Nr LXX/2018 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 roku  oraz uchwały Rady Miasta Ostrołęki Nr 520/LXX/2018 z dnia 27 września 2018 r. którą Rada Miasta wyraziła wolę rozwiązania porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 10 marca 2015 r. pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

tępiciel lemingów

wystarczy zapoznać się z ” UCHWAŁA NR 133/XIII/2019 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo – Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.10 ust.1, art.18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 3 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U.… Czytaj więcej »

Reto

No i bardzo dobrze, niech gmina ma to w swoich rękach a nie będą z nami grali jak beda chcieli. Dobrze ze nowa wójt w końcu przepompownie zrobiła bo wcześniej to mówiąc niedelikatnie: śmierdziało