Kolejna fala pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Lelis

Były słodycze dla dzieci, były okazałe paczki z produktami żywnościowymi, teraz przyszedł czas na artykuły chemiczne. Strumień pomocy dla potrzebujących mieszkańców gminy Lelis jest coraz szerszy.

Pomoc otrzymują rodziny, które:

  • są objęte wsparciem asystentów rodziny,
  • zostały im przyznane decyzją administracyjną bezpłatne posiłki w szkole,
  • posiadają dzieci z niepełnosprawnością,
  • są rodzinami wielodzietnymi i posiadającymi uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

W akcję zaangażował się Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Ostrołęce, który przekazał bezpłatnie artykuły chemiczne, oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dostarczyli paczki do gminy.