Kiedy dokończą remont „pałacyku”?

W ubiegłym roku tzw. pałacyk przy ul Fieldorfa „Nila” doczekał się remontu: wykonano m.in. termomodernizację części obiektu.

Pozostała część budynku wciąż jednak czeka na nową elewację. Drugi etap inwestycji zakłada m.in. wykonanie termomodernizacji od ul. Dobrzańskiego i przebudowę schodów patio. Kiedy może się rozpocząć? – zdradził nam kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski:

Jest czterech współwłaścicieli tego budynku: Skarb Państwa zarządzany przez wojewodę, Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo Powiatowe i miasto. W tamtym roku sprawnie udało nam się przeprowadzić pierwszy etap inwestycji. Szykujemy się na kolejny w tym roku.

Ze względu jednak na to, że jest kilku gospodarzy budynku, to każdy z nich musi wyłożyć na remont określoną sumę pieniędzy.

Na początku stycznia było w tej sprawie spotkanie – tłumaczy Marcin Grabowski. – Każdy zadeklarował swój wkład. Mam nadzieję, że każdy podtrzyma swoje stanowisko. Kolejne spotkanie zaplanowane jest w następnym tygodniu. Będziemy przygotowywać się do przetargu. Dwa, trzy lata potrzeba są na dokończenie inwestycji. Obiekt jest duży, więc koszty związane są też niemałe.