Jesteś przedsiębiorcą – możesz odebrać nadpłatę z ZUS

51 mln zł – aż tyle nadwyżki znajduje się na kontach aktywnych płatników składek w płockim oddziale ZUS (północna część województwa mazowieckiego).

Nadpłata składek powstaje, gdy płatnik opłaci je w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej lub niż wynika to z przepisów.

Nadpłacone składki ZUS zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości – jeśli takowe istnieją. Jeżeli zaległości nie ma, można otrzymać zwrot nadpłaconych środków lub zdecydować się na zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych wpłat.

A co z osobami, które mają nadpłatę, ale planują zakończyć działalność? Najlepiej wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty jeszcze przed zakończeniem aktywności. Swoim kontem w ZUS powinni zainteresować się również płatnicy nieaktywni, gdyż po pięciu latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS nadpłata się przedawnia.

Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma pewności co do salda rozliczeń z ZUS, to warto odwiedzić jedną z placówek Zakładu lub wejść na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych. Na PUE ZUS można potwierdzić czy na koncie występuje nadpłata albo niedopłata. Informację w tym zakresie zawiera także list z ZUS z rozliczeniem wpłat za 2018 roku.