Jest praca w policji. W tym roku jeszcze trzy nabory – kiedy?

Nabór do policji w 2020 roku – planowane są przyjęcia do służby 16 września, 5 listopada i 30 grudnia.

Kto może zostać policjantem?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
    w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Należy też pamiętać, że osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Chętni mogą składać odpowiednie dokumenty w jednostkach policji województwa mazowieckiego lub w sekcji ds. doboru wydziału kadr i szkolenia KWP zs. w Radomiu

  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu tel. 47 70 131 19, 47 70 131 20,
  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (KMP Ostrołęka tel: 47 70 415 68)