Jest audyt gminy Olszewo-Borki. Pod lupą lata 2015-2018. Kilka spraw budzi wątpliwości

25 strony liczy audyt gminy Olszewo-Borki za lata 2015-2018. Jego wykonanie zleciła wójt Aneta Larent. Co dzięki niemu wiemy?

Już we „Wprowadzeniu” audytu czytamy:

„Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją finansową należy stwierdzić, że pojawiają się w niej obszary, które wymagają dogłębnego sprawdzenia ze względu na dostrzeżone nieścisłości i rozbieżności w dokumentacji, które budzą obawy, co do rzetelności wykonywanych działań inwestycyjnych.

Na uwagę zasługuje również fakt prowadzenia niespójnej, a czasami sprawiającej wrażenie wręcz przypadkowej, polityki wykupu gruntów przez Gminę. Część przeprowadzonych zakupów nie była uwzględniona w budżecie Gminy, a także w planach inwestycyjnych i finansowych.

Niepokojący jest również brak dokumentacji dotyczącej dowozu dzieci do szkół, na który to cel zostały wyasygnowane kwoty z budżetu Gminy.”

A audycie znalazły się dane dotyczące budżetów z lat 2015-2018, przyjrzano się również niektórym gminnym inwestycjom. Audytor, analizując rozbudowę budynku urzędu gminy, stwierdza:

„Znaczne różnice pomiędzy wartością umowną a ogólnym roszczeniem ze strony wykonawcy robót rodzi wątpliwości, co do rzetelności przygotowania dokumentacji projektowej realizowanego zadania z jednej strony oraz zakresu wykonywanych prac i stosowanych cen ujętych przez Wykonawcę z drugiej strony. Należy też brać pod uwagę, że mogło dojść w tym obszarze do naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

W dokumencie czytamy również o wykupie gruntów przez gminę na drogi i inne cele publiczne. Jak napisano, gmina prowadzi w tym zakresie intensywną działalność. Najintensywniejszą w 2018 roku, kiedy na ten cel wydano prawie 447 tys. zł (rok wcześniej – nieco ponad 181 tys. zł). Poniżej kolejny cytat z audytu:

„Cenę za wykup gruntów określano na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez uprawnionych rzeczoznawców, lub też ceny ustalonej w wyniku negocjacji między zainteresowanymi stronami. W dużym stopniu o wartości wykupu decydowała uznaniowość.

W wyniku analizy na podstawie wybranej próby ustalono, że wartość jednostkowa tj. m2 wykupowanego gruntu kształtuje się w granicach od 1 zł/m2 do prawie 100 zł/m2. Występuje więc bardzo duża rozpiętość cenowa.

Tereny, które podlegały wykupowi nie byty kupowane po żadnej analizie, nie trafiały na żadną listę zakupów, czy też planów krótko i długoterminowych. Zakupy byty realizowane (wykupowane) na podstawie doraźnych decyzji.”

W audycie zwraca się też uwagę:

„Należy również zwrócić uwagę, że wójt Gminy w roku 2018 zaciągnął zobowiązania dotyczące wykupu gruntu w roku 2019 na kwotę 234 526,00 zł bez wymaganej uchwały Rady Gminy.

Kwota powyższa nie miała również odzwierciedlenia w przygotowanym przez Wójta Gminy projekcie budżetu Gminy na rok 2019. Nie uwzględniono jej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ani w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Brakuje wskazania pokrycia zaciągniętego zobowiązania. Zaciąganie zobowiązań bez pokrycia w budżecie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”

O czym jeszcze traktuje audyt? Sprawdźcie sami, pobrać go można tutaj:

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Thorn

Co to w praktyce oznacza? Jakie efekty? Ktoś dostanie zarzuty?

a tfuu

CYli co waly krecili???