Incydent wyborczy w Ostrołęce. Ktoś uszkodził aż 11 plakatów wyborczych

W nocy w Ostrołęce uszkodzono 11 plakatów wyborczych. Sprawą zajmuje się policja.

– Dzisiejszej nocy w Ostrołęce w rejonie Ronda Kupiszewskiego (ulice 11 listopada i Al. Solidarności) zostało uszkodzonych przez nieznaną osobę 11 plakatów wyborczych różnej wielkości – powiedział nam Krzysztof Kolator z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podjęliśmy działania z urzędu w kierunku artykułu 67. kodeksu wykroczeń.

Ów artykuł mówi:

§ 1.Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2.Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

– Prosimy osoby, które były świadkami tego zdarzenia, o zgłoszenie telefoniczne do dyżurnego naszej jednostki – apeluje Krzysztof Kolator.

Poza tym nie było incydentów. Był to pierwszy.

Zgłoszenie na policję dotarło w niedzielę 12 lipca około godz. 9.30.