Ile ślubów, ile urodzeń i zgonów w Ostrołęce? Zaglądamy do statystyk

Miasto Ostrołęka opublikowało kilka statystyk z Urzędu Stanu Cywilnego. Dotyczą one 2019 roku. Dowiedzieć się można z nich m.in. tego, ile w Ostrołęce było urodzeń i ślubów.

Urodzenia

  • 1244 urodzeń – 567 dziewczynek i 677 chłopców (dane dotyczą wszystkich narodzin w Ostrołęce). W 2018 było 1483 urodzeń
  • urodziło się 498 ostrołęczan – 224 dziewczynki i 274 chłopców

Małżeństwa

  • zawarto 320 małżeństw (w 2018 roku było ich – 351)
  • 206 małżeństw konkordatowych, 83 – cywilnych
  • 31 aktów zostało sporządzonych za granicą i wpisanych do polskich ksiąg

Zgony

  • zmarło 463 ostrołęczan – 225 kobiet i 238 mężczyzn
  • w 2019 roku zmarło łącznie 841 ostrołęczan i mieszkańców powiatu ostrołęckiego (14 osób zmarło za granicą, w 2018 odnotowano 822 zgonów)