II SLO w Ostrołęce podpisało porozumienie z terytorialsami

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej objęła patronat nad oddziałem przygotowania wojskowego II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Porozumienie w tej sprawie podpisano 1 października.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca Brygady, i mgr Adam Ochenkowski, dyrektor szkoły. Miało to miejsce na terenie ciechanowskich koszar, w obecności mgr Iwony Mościckiej, szkolnego koordynatora klas wojskowych. Co zakłada porozumienie?

„Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje II Społecznym Liceum. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą w kompleksie koszarowym 52 blp w Komorowie oraz na obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.” – informuje WOT.

Oddziały przygotowania wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

– szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

– szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

– szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

– podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).