Ibuprofen a koronawirus. Czy faktycznie należy odstawić ten lek?

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  Grzegorz Cessak informuje, że w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19.

W ostatnim czasie wielu z nas otrzymał różnymi drogami taką oto wiadomość:

„Właśnie wykazano, że wirus wchodzi do komórki pęcherzykowej płuca przez receptor ECAII. Kiedy się z nim wiąże, przeekspresjonuje go i zabije komórkę pęcherzykową. Stąd wszystko, co produkuje. Mężczyźni mają więcej receptorów niż kobiety, Azjaci więcej niż rasy kaukaskiej, a osoby przyjmujące leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak antyECA, a zwłaszcza anty-ECAII, mają brutalną nadekspresję receptora i dlatego są bardziej podatne na infekcje, a infekcja jest poważniejsza.
Poważne przypadki młodych ludzi to pacjenci, którzy przyjmowali leki przeciwzapalne na początku choroby. Powinieneś unikać aspiryny, ibuprofenu, naproksenu, voltarenu (diklofenaku) itp., Ponieważ sprzyjają one ciężkim formom. * Powinieneś brać Paracetamol * Nie bierz ibuprofenu lub środka przeciwzapalnego, jeśli podejrzewasz Covid.
We Francji 4 poważne przypadki młodych ludzi bez wcześniejszej patologii mają wspólne przyjmowanie ibuprofenu. To zapowiedź ministerstwa zdrowia. Najwyraźniej sprawia, że ​​infekcja rozwija się znacznie szybciej.
Prawdziwe informacje, które właśnie przesłał mi szef pogotowia w moim szpitalu”. I tu pojawiał się link.

18 marca zostało to oficjalnie zdementowane.

W komunikacie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czytamy:

„Europejska Agencja ds. Leków informuje, że w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19. EMA na bieżąco monitoruje sytuację, a każda nowa dostępna informacja będzie wnikliwie analizowana pod kątem trwającej pandemii.

W momencie rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu u chorych z COVID-19, pacjenci i personel medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, włączając w to paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Użycie każdego produktu leczniczego niesie ze sobą korzyści i ryzyka, które są odzwierciedlone w zatwierdzonych drukach informacyjnych, i które powinny być wzięte pod uwagę razem z krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, których większość zaleca paracetamol jako lek pierwszego wyboru w leczeniu gorączki i bólu.

Pacjenci oraz personel medyczny nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen) zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia. W obecnej sytuacji zalecane jest aby leki te stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

Pacjenci, w razie pytań, powinni zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W chwili obecnej na podstawie dostępnych informacji nie ma powodu, aby pacjenci przyjmujący ibuprofen przerywali leczenie. Jest to szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne z powodu chorób przewlekłych.”

fot.pexels.com