Historia Kurpi Zielonych na jednym podwórku

Muzeum Kurpiowskie w Wachu świętowało niedawno 10-lecie swojego istnienia. Jest to jedyna taka prywatna placówka na Mazowszu. Są tu gromadzone przedmioty z Kurpi Zielonych. Najstarsze eksponaty pochodzą z końca XVIII wieku, a najmłodsze – z lat 70-tych XX wieku

Muzeum to zasługa Zdzisława i Laury Bziukiewiczów, których teraz wspomaga och czworo dzieci. Zostało otwarte dla zwiedzających 1 kwietnia 2009 roku. Pierwotnie mieściło się w starej stodole, ale – wraz z powiększaniem się zbiorów, rozrosło się pod kolejne dachy i zajęło dużą część podwórka. Liczba eksponatów przekroczyła już kilka tysięcy, i stale rośnie.

Zbiory są podzielone tematycznie, na działy tj: tkactwo, bursztyniarstwo, stolarstwo, szewstwo, plecionkarstwo czy bartnictwo. Jest też biblioteka o tematyce regionalnej, są tu prowadzone warsztaty i lekcje muzealne z „ginących zawodów”. Jednym zdaniem, jest tu co oglądać, i co robić. Kto nie był – po prostu musi tu zajrzeć, a kto był – też powinien wpaść, bo muzeum szybko zmienia swoje oblicze, a eksponatów stale przybywa.