Guzianka II. Szybciej i bezpieczniej przez Mazury już w czerwcu

Długie oczekiwaniem i tak ogromne stłoczenie jednostek pływających oczekujących na śluzowanie, że dochodziło do wielu otarć burtowych oraz „zakleszczeń” masztowych. Taką Guziankę wodniacy mają w pamięci. Lada chwil zostanie udostępniona turystom śluza Guzianka II.  Ma ona odciążyć starą Guziankę i – w widoczny sposób, usprawnić ruch na Pojezierzu Mazurskim.

Budowa była realizowana od października 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wartość inwestycji wynosi 30 mln zł. Guzianka II jest pierwszym tego typu obiektem wybudowanym przez Polaków na Mazurach, pozostałe mazurskie śluzy powstały jeszcze w czasach Prus Wschodnich.

Celem powstania śluzy Guzianka II jest rozdzielenie ruchu dużych jednostek pasażerskich od mniejszych, wykorzystywanych turystycznie. O inwestycję przez lata zabiegali żeglarze, lokalni samorządowcy oraz branża turystyczna.„Stara” Guzianka ma obecnie obsługiwać statki żeglugi profesjonalnej, natomiast Guzianka II – mniejsze jednostki pływające. Śluza Guzianka łącząca jeziora Guzianka Mała i Bełdany, jest najbardziej eksploatowaną śluzą w Polsce. W ubiegłym roku pracownicy Wód Polskich prześluzowali na niej 15 tys. jednostek. Z każdym rokiem ta liczba wzrasta. Zdarza się, że mniejsze jednostki na śluzowanie muszą czekać nawet kilka godzin, bo pierwszeństwo przejścia przez śluzy mają duże statki.

W zależności od wielkości jednostek, w komorze Guzianki II powinno być do 6 dużych jachtów lub nawet do kilkunastu małych jednostek. Długość użyteczna komory śluzy wynosi 50 m, szerokość komory śluzy – 7,5 m, minimalna głębokość – 2 m, minimalny prześwit pionowy (pod mostem) 4 m.

Wkrótce będą działały obie Guzianki. W przyszłości planowany jest remont starej śluzy. Według planów, ma się on rozpocząć pod koniec tego roku. W przyszłości planowane jest rozdzielenie ruchu dużych jednostek pasażerskich od mniejszych, wykorzystywanych turystycznie. Stara Guzianka obsługiwałaby statki żeglugi profesjonalnej, a Guzianka II mniejsze jednostki pływające. W czasie prac remontowych śluzy Guzianka I, nowa śluza przejmie całość ruchu żeglugowego. W najbliższym czasie będą pracowały obie śluzy jednocześnie.

Zgodnie z planem, otwarcie dla ruchu turystycznego nowej Guzianki jest przewidziane na koniec czerwca.

Fot. Wody Polskie