Grażyna Sosnowska prosi o remont Kultowni

Na początku września radna Grażyna Sosnowska (klub PiS) – razem z przedstawicielami osiedla Wojciechowice – napisała interpelację do prezydenta miasta.

Chodzi jej o remont Kultowni. To ośrodek kultury podległy OCK. Odbywają się tam zajęcia, warsztaty dla dzieci, spotkania z różnymi ciekawymi osobami, a także różne akcje.

Radna Grażyna Sosnowska pisze:

„Pomieszczenie służy najczęściej dzieciom i młodzieży osiedla. Do obecnej chwili wyremontowano 3 pomieszczenia. Istnieje jeszcze „stare” pomieszczenie WC i prowizoryczna szatnia.

Zgodnie z istniejącym projektem należy dokonać jeszcze adaptacji pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych i dla personelu oraz szatni i pokoju administracyjnego.”

Radna i mieszkańcy osiedla Wojciechowice proszą o zabezpieczenie 250 tys. zł w budżecie miasta na 2020 rok na remont Kultowni.

Jak piszą ostrołęczanie, w odnowionym budynku mógłby się mieścić Klub Seniora dla osób starszych z Wojciechowic.