Goworowo: dożynki i pożegnanie lata (zdjęcia)

Koła gospodyń z Żabina, Kobylina, Szczawina, Kaczki, Brzeźna, Czernia, Ponikwi Dużej….dobrego jadła nie brakowało. Nie brakowało też szerokiego uśmiechu i skocznej muzyki.

Wójt Gminy Goworowo zaprosił do współorganizacji rolniczego święta organizacje działające na terenie całej gminy Goworowo. Udział zadeklarowały koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i kluby seniora. 15 września miały one okazję zaprezentować swój dorobek i umiejętności oraz wymienić się doświadczeniami i …przepisami.

Organizatorzy imprezy: Wójt Gminy Goworowo, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Sąsiad”, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, Powiat Ostrołęcki.