Gmina Lelis. Będzie inicjatywa lokalna, radni „za”

W programie budżetowej sesji gminy Lelis pojawił się projekt uchwały o inicjatywie lokalnej, o którą „walczyli” nieliczni zainteresowani. Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia rozmów, działań informacyjnych, szkoleń udało się ją w końcu wprowadzić w gminie Lelis.

Obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Choć została wprowadzona w 2010 roku, to okazuje się, że samorządy nie są zbyt gorliwe w wypełnianiu tego obowiązku.

Inicjatywa lokalna to jedno z narzędzi partycypacji społecznej obok budżetu obywatelskiego czy funduszu sołeckiego. Umożliwia realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego oraz – po jego uwzględnieniu – uczestniczyć w wykonywaniu tego zadania.

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została przyjęta jednogłośnie.

– Tak naprawdę inicjatywa lokalna została wprowadzona 22 stycznia 2010 r. zmianą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie… i teoretycznie powinna funkcjonować w każdej gminie na terenie całego kraju – skomentował radny gminy Lelis Kamil Stepnowski, który zabiegał o inicjatywę lokalną w gminie Lelis. Rok temu się nie udało, ale tym razem – tak. – Momentem zwrotnym w tej sprawie było pismo mieszkańca do Rady Gminy, który wnioskował o wprowadzenie inicjatywy lokalnej na naszym gruncie. Brawa za inicjatywę!