Gmina Czerwin. Inwestycje w 5 wsiach

Mieszkańcy Seroczyna, Sokołowa, Suchcic, Janek Młodych i Malinowa Starego mogą cieszyć z nowych inwestycji we wsiach.

W sołectwa nie wpompowano jakichś wielkich pieniędzy na duże zadania, ale warto docenić i takie inwestycje.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu oraz środkom z budżetu gminy w miejscowościach Suchcice, Janki Młode i Suchcice wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlic wiejskich.

We wsi Sokołowo z kolei wyremontowano wnętrze świetlicy wiejskiej – wykonano posadzki i tynki. Natomiast Malinowo Nowe zainwestowało w budowę placu zabaw. Koszt każdego z zadań wyniósł ok. 20 tys. zł.

Województwo Mazowieckie wsparło sołectwa dofinansowaniem w wysokości do 10 tys. zł.