Fundusz sołecki w gminie Czarnia na 2021 rok. Na co pójdzie?

Jakie pomysły mają sołectwa z gminy Czarnia na wydanie funduszu sołeckiego w przyszłym roku?

Bandysie – 30 795,08 zł:

 • kultywowanie pamięci Patriotów Powstania w Bandysiach poprzez zorganizowanie uroczystości upamiętniających ich cześć
 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru
 • remont budynku remizo-świetlicy

Brzozowy Kąt – 19 055,82 zł:

 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru
 • urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw

Cupel – 13 814,10 zł:

 • zagospodarowanie działki gminnej

Cyk – 20 912,26 zł:

 • rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego
 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru

Czarnia – 32 869,92 zł:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leżącej w dzielnicy Budy Czarnieńskie
 • sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi leżącej w dzielnicy Dunaj
 • sporządzenie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego
 • zagospodarowanie terenu na działce gminnej

Długie – 25 389,56 zł:

 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru
 • zakup wiat przystankowych
 • zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej
 • zagospodarowanie działki

Michałowo – 14 250,91 zł:

 • budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej
 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru

Rutkowo – 18 400,60 zł:

 • wykonanie oświetlenia ulicznego
 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru na zjazdy

Surowe – 54 601,20 zł:

 • wdrożenie elektronicznego powiadamiania SMS mieszkańców
 • budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Surowem
 • zakup, rozplantowanie i wyrównanie żwiru
 • uzupełnienie wyposażenia altan

Fot. Pixabay