Flisacy płyną, by uczcić 450-lecie Unii Lubelskiej

Płyną z Goniądza do Torunia, by uczcić 450-lecie Unii Lubelskiej. 1 sierpnia będą gościć w Ostrołęce.

450 lat temu – 1 lipca 1569 roku, w Lublinie dwa suwerenne narody Litwy i Polski utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Największe państwo ówczesnej Europy rozwijało się dzięki m.in. współpracy gospodarczej. Dużą rolę, w łatwej i taniej wymianie towarowej, spełniały rzeki. Transportowano nimi płody rolne i leśne, głównie zboża i drewno. Spławiane wodą drewno, jako niezbędny budulec domów i statków, wiązane w tratwach, było częstym widokiem rzecznych pejzaży.

Flis Obojga Narodów jest ekspedycją, która ma przypomnieć zanikłą tradycję flisacką spławu drewna rzekami.

Flisacy wyruszyli 27 lipca z Goniądza nad Biebrzą, gdzie wybudowali sosnową, 80-metrową tratwę. Flis Obojga Narodów płynie tradycyjnym szlakiem łączącym Polskę i Litwę. Dlatego też na odcinku Biebrza-Narew dołączyły do niego łodzie litewskie i polskie. Ostatnim przystankiem flisaków będzie, w połowie sierpnia, Toruń.

Z okazji przybycia flisaków do Ostrołęki na plaży miejskiej odbędą się koncerty: „Drogi na Ostrołękę” i „Kapeli Jana Kani”.