Firma byłego pełnomocnika prezydenta powinna być wykluczona z przetargów? Dotarliśmy do wyroku sądu

Jedna z firm, która wygrywała przetargi miasta Ostrołęki i realizowała miejskie inwestycje, mogła podlegać wykluczeniu z postępowania przetargowego. Wszystko przez problemy z prawem jej właściciela – co na to ratusz?

Mowa o firmie, którą prowadzi były współpracownik prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika (otrzymał on swego czasu pełnomocnictwa od prezydenta, miał dostęp do dokumentów związanych z miejskimi inwestycjami). O problemach z prawem byłego pełnomocnika prezydenta wiadomo od dawna – rozpisywały się na ten temat lokalne media, zastanawiając się, czy taka osoba powinna współpracować z ratuszem.

Dotarliśmy do dotyczącego go wyroku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 5 czerwca 2015 roku. Na jego mocy został on skazany za czyn z art. 286 § 1 kodeksu karnego: zdaniem sądu, chcąc osiągnąć korzyść majątkową, doprowadził jedną ze spółek do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem. Pobierał dostawy materiałów budowlanych, nie mając zamiaru regulowania należności za te dostawy. Wyrok uprawomocnił się.

I właśnie w związku z tym wyrokiem firma byłego pełnomocnika prezydenta miała podlegać wykluczeniu z postępowania przetargowego. Mimo tego w 2019 roku startowała w kilku przetargach ogłaszanych przez miasto Ostrołękę. Niektóre wygrywała. Obecnie zajmuje się budową ulicy Majewskiego (osiedle Centrum).

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Urząd Miasta Ostrołęki. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy zdaniem miasta firma byłego pełnomocnika prezydenta miała prawo startować w przetargach i je wygrywać, dlaczego tak się stało i jakie kroki ma zamiar wobec tego podjąć miasto.

Kierownik biura prasowego ratusza Piotr Potulski przesłał nam obszerne stanowisko miasta. Publikujemy je w całości:

„1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a prawa zamówień publicznych, zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwa, o których mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495). 

2. Podstawą weryfikacji złożonych ofert są oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu. Prawo zamówień publicznych nie wymaga, aby w inwestycjach, których wartość nie przekracza kwoty 5 548 000 euro (dotyczy także przedmiotowej inwestycji), oferenci przedkładali aktualne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Firma złożyła pisemne oświadczenie odnośnie spełnienia wszystkich warunków do udziału w przetargu dotyczącego budowy ul. Majewskiego, w tym o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Wiedzę o uprzedniej karalności właściciela firmy miasto Ostrołęka uzyskało po przeprowadzeniu przetargu, wyborze oferenta, a także po wykonaniu znacznej części objętych zamówieniem prac budowlanych.

5. Miasto Ostrołęka niezwłocznie po uzyskaniu w/w informacji zwróciło się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Po przedłożeniu przez wykonawcę żądanego dokumentu, miasto Ostrołęka ma możliwość skorzystania z art. 145a pkt 2 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Podkreślić należy, że stanowi to uprawnienie, a nie obowiązek zamawiającego (miasta). Jednocześnie, na mocy art. 145b prawa zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek rozliczyć dotychczas wykonane przez wykonawcę prace na zgłoszone przez niego w tym zakresie żądanie.

7. Jako że inwestycja dotycząca budowy ul. Majewskiego w Ostrołęce jest na końcowym etapie realizacji, to ze względu na: zbliżający się termin wykonania prac, znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej, a także przewidywane koszty związane z przeprowadzeniem nowego postępowania w przypadku rozwiązania umowy, miasto Ostrołęka wyznaczyło wykonawcy ostateczny termin realizacji zadania (27 styczeń 2020 r.). W przypadku jego niedochowania miasto rozwiąże z wykonawcą umowę.

8. Miasto Ostrołęka podjęło odpowiednie kroki mające na celu właściwe wykonanie budowy ul. Majewskiego i wszelkie procedury zostały dochowane.”

0 0 vote
Article Rating
33 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Vis
4 miesięcy temu

Wydaje mi się iż o fakcie sporów tego człowieka z Miastem, które znalazły swój finał w sadzie informowało wiele osób.
Czy były zapytania radnych do władz miasta w sprawie tego pełnomocnika.

Sk/mUTEK
4 miesięcy temu

Czego Wy nie rozumiecie.
PLATFORMA SLD PSL LGBT+ WIOSNA … itd.
Nauma Gawłowski Grodzki itd..
Mają od swoich wyborców pozwolenie a wręcz patrząc na wyniki wyborców jak by nakaz robienia tych czynów bo wtedy szkodzą państwu PIS.
IM WIĘCEJ NAKRADNĄ, NABIORA ŁAPÓWEK, NA ZMYŚLJA NA POLSKĘ, NA OCZERNIAJA POLAKÓW. OSKARŻA O HOLOKAUST O PRZSLADOWANIE ROSJAN itd. itd… TYM WIĘCEJ GŁSÓW MAJĄ
nic na to normalny człowiek nie poradzi.
TAKI KLIMAT

koko
4 miesięcy temu
Reply to  Sk/mUTEK

ot durak

Agent
4 miesięcy temu

CBA do roboty

Jacek
4 miesięcy temu
Reply to  Agent

pekiński kundel załatwi, wszystko morze to pomoże.

och
4 miesięcy temu

no i co ,teraz sie tlumaczy nie wiedza o tym pseudo przedsibiorcy a jak wytlumaczy sie to,ze takiemu komus pozwolono a nawet upowazniono do kontroli dokumentow w strategicznych komorkach urzedu miasta.jak mozna tlumaczyc sie teraz brakiem wiedzy o poczynaniach kogos takiego. o tym wiele oso nawet na tym „poczytnym” portalu urzedu miasta prowadzonym pod nazwa mo informowalo co to za osoba. No i co teraz to chyba tylko sprawa dla odpowiednich organow.

Masło maślane
4 miesięcy temu

Z tego co wiem to art. 286 § 1 kodeksu karnego nie jest ujęty w art. 24 prawa zamówień publicznych.
To że jest karany to jedno a podstawa prawna wykluczenia to drugie.
Przydałaby się odrobina rzetelności w tym co piszecie.

Marek
4 miesięcy temu

Bzdura. Przepisy 270-309 kk, po co kłamiesz ?

Wielbiciel smażone Kaszanki
4 miesięcy temu
Reply to  Marek

Kaszaanaa. Jazda bez trzymanki

a z
4 miesięcy temu

Chyba mało wiesz

” Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221,
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.
zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495)”

z Art. 24 ust.1, pkt 13 lit.a Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

a z
4 miesięcy temu

„Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.’ Art.286… Czytaj więcej »

OST
4 miesięcy temu

Z tego co słychać to powinni sprawdzić już zrobione odbiory, materiał jaki wykorzystywano, krancowa, majewskiego dobry biegły Wam wszystko powie

Polak
4 miesięcy temu
Reply to  OST

I czy uregolował należność za materiały itd

koko
4 miesięcy temu
Reply to  Polak

to akurat nie należy do obowiązków miasta czy potencjalnie powołanego biegłego – ludzie, ogarnijcie się! miasto ogłasza przetarg na wykonanie tego czy owego i za to płaci, kompletnie nie interesują UM relacje pomiędzy wykonawcą a dostawcą towaru

Koleś
4 miesięcy temu

Czy w tej kadencji może być jeden tydzień bez wyroku albo sprawy w sądzie?

Kamil
4 miesięcy temu

#sprawaDlaUwagi

Max
4 miesięcy temu

Takich numerów to jeszcze nie było . A pan Kulik współpracował z panem M. T jeszcze jako radny. I nic nie wiedział ? Naprawdę w to ktoś jeszcze wierzy ?

Tom
4 miesięcy temu

Czy dopuszczanie do przetargów osób które nie powinny w nich brać udziału i zlecanie im robot z publicznych pieniędzy podlega jakimś paragrafom ? Czy pan Komendant Policji nie ma obowiązku zbadania takiej sprawy która jest już publiczną ?

koko
4 miesięcy temu
Reply to  Tom

Czytałeś/-aś PZP? Nie ma obowiązku sprawdzać to UM nie sprawdzał. Poza tym nie można żądać czegoś co nie było zapisane w SIWZ.

Lol
4 miesięcy temu
Reply to  koko

Jasne, wg ciebie wszystko jest ok, a biednego kaszanę ściga i męczy zły świat

Figa
4 miesięcy temu

Hej tysiące ostrołęczan ! Chcieliście Kulika i jego kompanów ? No to macie !

Graba
4 miesięcy temu

Jak Kulik nie naliczy kar za opóźnienia na ul. Majewskiego trzeba iść do prokuratury

John
4 miesięcy temu

Dobrze że napisaliście o tak bulwersującej sprawie. Założę się , że wg mo nic się nie stało !

Jurek
4 miesięcy temu

Wykluczyli najtańszego oferenta bo zabrakło jakiejś formalności , a wzięli droższego gościa z wyrokiem. Takie rzeczy to tylko w Ostrołęce w obecnej kadencji. Brawo wyborcy Kulika

Internauta
4 miesięcy temu

A na stronach koalicjantów Kulika nie ma tematu. Dobrze że jesteście

Lol
4 miesięcy temu
Reply to  Internauta

Ciekawe czy przyjaciel Klekota z tygodnika coś napisze

Agent
4 miesięcy temu

CBA i ostrolecka prokuratura do roboty z urzędu art 231 kodeksu karnego art 276 kk art 286 i szereg innych społeczeństwo oczekuje ze zarówno prokuratura jak i polucja i CBA z urzędu wyjaśnia te druzgocące informacje ..Poczekajmy jesli nie to zwrócimy się do ministra Ziobry pytaniem

Dora
4 miesięcy temu

My społeczeństwo prosimy Radnych o zajęcie sie tym szemranym towarzystwem,a potem prosimy odważnego o wywiezienie towarzysza kulikova na taczce do ogrodu!

Marta
4 miesięcy temu

Prosimy o referendum i odwołanie obecnych włodarzy miasta…

Gość
4 miesięcy temu

Z tego co pamiętam za składanie fałszywych oświadczeń jest paragraf, tak samo jak w przypadku kamerki, który ma 4 zarzuty z składanie fałszywych oświadczeń.

Stan
4 miesięcy temu

Ale numery, ale numery!

Marta
4 miesięcy temu

I co panie Kulik, wszystko jest ok, wszystkiemu winni poprzednicy ?

Heban
4 miesięcy temu

Dla mnie sprawa jest oczywista, albo prezydent nie wymagał należnych dokumentów , albo oferent zataił fakt wyroku. Jeśli tak ewidentną sprawą nie zajmą się właściwe organy to nasze państwo znów istnieje teoretycznie

33
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x