Elektrownia w Ostrołęce na gaz. Jest porozumienie spółek

Enea i Energa zakończyły szczegółowe analizy dotyczące projektu budowy nowej elektrowni w Ostrołęce. „Wykazały one zasadność zmiany projektu na realizacją elektrowni zasilanej paliwem gazowym” – czytamy w komunikacie. Ponadto Enea, Energa i PKN Orlen zawarły 2 czerwca porozumienie. Określono w nim zasady dalszej współpracy nad projektem.

Poniżej publikujemy komunikat, który wydała Energa w tej sprawie:

„Na podstawie wyników zakończonych analiz projektu Ostrołęka C, Enea i Energa zdecydowały się realizować inwestycję z wykorzystaniem spalania gazu ziemnego. Wpływ na to mają zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, znacząco ograniczająca dostępność finansowania dla energetycznych projektów węglowych. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą przez PKN ORLEN, którego strategia zakłada realizację inwestycji nisko i zeroemisyjnych, m.in. w technologii gazowej. Przykładem takich projektów są bloki gazowe w Płocku i Włocławku.

Technologia wykorzystująca gaz ziemny do produkcji energii jest korzystna z uwagi na fakt, że energetyka gazowa jest bardziej elastyczna w bilansowaniu sektora OZE, który charakteryzuje się nisko regulowalną produkcją. Dodatkowo średnia emisyjność tej technologii jest dwukrotnie niższa niż elektrowni opalanych węglem. Powyższe aspekty wpływają też na wyższą rentowność projektu realizowanego w technologii gazowej.

Polska potrzebuje coraz więcej energii – według ostatnich prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zawartych w Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku, zapotrzebowanie na energię elektryczną netto wzrośnie w Polsce między rokiem 2020, a 2040 o ok. 28% – ze 159,9 do 204,2 TWh.

W związku z tym transformacja energetyczna powinna odbywać się w sposób zrównoważony i zabezpieczać to zapotrzebowanie. Budowa jednostki wytwórczej wspierającej Krajowy System Elektroenergetyczny w północno-wschodniej części kraju wpisuje się w założenia bezpieczeństwa systemu.

W zakresie wspomnianego na wstępie kierunkowego porozumienia, aktualnie trwają rozmowy dotyczące doprecyzowania dalszych zasad współpracy. Porozumienie przewiduje też wspólne działania Energi i PKN ORLEN w zakresie pozyskania finansowania projektu.”

Komunikat w sprawie tych ważnych ustaleń wydała też Enea. W nim napisano więcej o porozumieniu pomiędzy PKN Orlen, Eneą i Energą:

„Przeprowadzone przez Eneę i Energę analizy projektu uzasadniają kontynuację przedsięwzięcia w technologii wykorzystującej gaz ziemny, jako paliwo w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Na wynik analiz wpływ mają zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu. Istotnym czynnikiem było również przejęcie kontroli nad Energą SA przez PKN Orlen, którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla.

Analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu gazowego w lokalizacji budowanego bloku. Informacje dotyczące szczegółowych rozwiązań będą przekazywane wraz z postępem rozmów i ustaleń dotyczących projektu. Projekt pozostaje istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wpisuje się w trwający już proces modernizacji polskiej energetyki.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Eneą, Energą oraz PKN Orlen, określające główne zasady współpracy w projekcie gazowym.

Obejmują one w szczególności  kontynuację współpracy Enei z Energą w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i  dokonanie rozliczenia pomiędzy Eneą i Energą kosztów związanych z projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami projektu, według dotychczasowych zasad.

Uwzględniają ewentualną rolę PKN Orlen w projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika oraz udział Enei w projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego Enea nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka. Zasady współpracy wskazują również na realizację działań dla pozyskania finansowania dla projektu gazowego przez Energę wspólnie z PKN Orlen.

O zawarciu nowej umowy wspólników w sprawie realizacji projektu gazowego, uwzględniającej powyższe zasady współpracy, Enea poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Niskoemisyjna technologia wykorzystująca gaz ziemny do produkcji energii pozwala elastycznie reagować na zapotrzebowanie na moc, dzięki czemu może wspierać bilansowanie sektora OZE. Polska potrzebuje coraz więcej energii – według ostatnich prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zawartych w Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku, zapotrzebowanie na energię elektryczną netto wzrośnie w Polsce między rokiem 2020, a 2040 o ok. 28% – ze 159,9 do 204,2 TWh.  W związku z tym transformacja energetyczna powinna odbywać się w sposób zrównoważony i zabezpieczać to zapotrzebowanie. Budowa jednostki wytwórczej wspierającej Krajowy System Elektroenergetyczny wpisuje się w założenia bezpieczeństwa systemu.”

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Ja iona

A co z górnikami , oni chcą dalej fedrowadz

gość

Ta elektrownia była budowana tylko po to żeby dostać głosy górników.
Teraz będą musieli wciskać górnikom inny kit żeby ich omamić.

fredek

przedwyborcza ściema. chyba że ten gaz w butlach będą przywozić

KKKKKKK

Będzie ekologiczna i nowoczesna elektrowni dzięki naszym Parlamentarzystom. Niestety obecny Prezydent Ostrołęki jest w głębokim letargu.

Ola

ani ekologiczna ani nowoczesna. Ot mniej trująca, aniżeli węglowa

Pola

To dobra wiadomość , Orlen jest poważny i bogaty. A Poseł Czartoryski i prezes Kotowski nie złożyli broni. Są efekty. Brawo!