Elektrownia modernizuje wentylatory powietrza

W elektrowni ostrołęckiej, należącej do Grupy Energa, przeprowadzane są kolejne prace modernizacyjne, których celem jest m.in. uzyskanie „Białych certyfikatów”.

Pracujące obecnie wentylatory podmuchu działają od początku istnienia ostrołęckiej elektrowni. Ich głównym zadaniem jest tłoczenie powietrza do kotła, co umożliwia proces spalania węgla w komorze paleniskowej kotła. Aby procesy zachodziły prawidłowo, po półwieczu eksploatacji, potrzebna jest modernizacja większości urządzeń napowietrzających.

Energa Elektrownia Ostrołęka B Fot. mat. pras.jpg
mat.pras Energa

Modernizacja została podzielona na trzy etapy. Realizacja pierwszego etapu dla kotła nr 2 trwała od 1 marca do 30 kwietnia 2019 roku. Realizacja drugiego etapu, dla kotła nr 3, zaplanowana jest od 1 marca do 30 kwietnia 2020 roku. Ostatni etap – dla kotła nr 1 – będzie realizowany od 1 marca do 30 kwietnia 2021 roku. Najważniejszą czynnością w ramach modernizacji jest wymiana kompletnego wentylatora podmuchu na każdym bloku wraz z układem sterowania i regulacji.

Jednocześnie, w ramach modernizacji, Energa Elektrownie Ostrołęka rozpoczęła procedurę uzyskania „Białych certyfikatów” – świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Oszczędność energii, po modernizacji wentylatorów na trzech kotłach, planowana jest na poziomie ok. 230 toe (ton oleju ekwiwalentnego, jest to energetyczny równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg) rocznie. Wielkość redukcji CO2 szacowana jest na ok. 2100 ton rocznie.

Elektrownia Ostrołęka B – to jedyna w północno-wschodniej Polsce elektrownia systemowa. Posiada zainstalowaną moc elektryczną zwiększoną do 690 MWe. Bloki energetyczne wyposażone są w człony ciepłownicze, zapewniające produkcję ciepła w postaci gorącej wody sieciowej i pary technologicznej na potrzeby odbiorców zewnętrznych oraz na potrzeby własne.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.