Egzamin ósmoklasisty 2020 – wyniki. CKE podała wstępne informacje

W piątek 31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje na temat wyników egzaminu ósmoklasisty 2020. Jak poradzili sobie uczniowie z testem?

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, egzamin ósmoklasisty został przełożony. Przeprowadzono go, w reżimie sanitarnym, w dniach 16-18 czerwca. Odbył się w formie pisemnej, każdy uczeń musiał zdać egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Przypomnijmy, że jest on obowiązkowy – trzeba było do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

CKE właśnie podała wstępne informacje o średnich wynikach egzaminu ósmoklasisty 2020. Podsumowała też poszczególne części egzaminu:

„Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania.”

„Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 46% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie 8., w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania, interpretowania oraz przetwarzania danych przedstawionych na diagramie.”

„Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 54% punktów możliwych do zdobycia. Uczniowie uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadań sprawdzających rozumienie tekstów pisanych – 62%, gorzej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajomość funkcji językowych oraz rozumienie ze słuchu (średni wynik – odpowiednio 58% i 54%), a także z tworzeniem wypowiedzi pisemnej (średni wynik – 51%). Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych (średni wynik – 44% punktów możliwych do uzyskania). Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie 10., sprawdzające rozumienie wypowiedzi pisemnej, oparte na tekście informacyjnym.”

Egzamin ósmoklasisty 2020 wyniki

Język polski
59% punktów

Matematyka
46% punktów

Język obcy
angielski – 54% punktów
francuski – 72%
hiszpański – 66%
niemiecki – 45%
rosyjski – 48%
włoski – 57%

Jak poszedł egzamin ósmoklasisty 2020 w Ostrołęce, podamy na początku przyszłego tygodnia.

Źródło: CKE
5 1 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
gimbs

Do roboty do łopaty na przekop mierzei wiślanej

gimbs

Młode wilki zaraz będą auta w Niemczech rabować