Dziś przypada 81. rocznica napaści ZSRR na Polskę. Z tej okazji specjalna msza św.

Nad ranem 17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc tym samym postanowienia paktu o nieagresji z 1932 roku, umowy wynikającej z przynależności do Ligi Narodów. Wkroczenie Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, było realizacją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Te wydarzenie określane są mianem czwartego rozbioru Polski.

W 81. rocznicę tego haniebnego czynu wracamy pamięcią do ofiar działań wojennych. W celu uczczenia pamięci ofiar, Miasto Ostrołęka zaprasza na mszę świętą, która odbędzie się 17 września o godz. 18.00 w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Uroczyste nabożeństwo zostanie odprawione w 100. rocznicę śmierci księdza Stanisława Pędzicha, zamordowanego w czasie wojny polsko-bolszewickiej i pochowanego w podziemiach ostrołęckiego klasztoru. Msza Św. odbędzie się pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Sowiecka agresja nie dotknęła bezpośrednio Ostrołęki, która od 9 września 1939 roku aż do 6 września 1944 roku znajdowała się pod okupacją niemiecką. Jednak w wyniku nowych podziałów terytorialnych miasto stało się ośrodkiem przygranicznym, bowiem linię podziału między III Rzeszą a ZSRR ustalono tuż za jego granicami. Sowietom przypadł także wschodni skrawek przedwojennego powiatu ostrołęckiego z takimi miejscowościami jak Troszyn, Piski czy Kleczkowo. Kontrolę nad Ostrołęką Związek Radziecki uzyskał wraz z pochodem Armii Czerwonej w drugiej części wojny i wyparciem Niemców z miasta przez 3 Armię 2 Frontu Białoruskiego pod dowództwem gen. Aleksandra Gorbatowa.