Działkowa, Stacha Konwy oraz Sztabowa i Szańcowa. Radny Wojciech Parzychowski interpeluje

8 września ostrołęcki radny Wojciech Parzychowski złożył do prezydenta Ostrołęki trzy interpelacje. Każda z nich jest prośbą o działanie. Odpowiedzi powinniśmy poznać najpóźniej za 14 dni (liczone od daty wpłynięcia).

Pierwsza interpelacja dotyczy wycięcia drzew i krzewów, które rosną w pasie drogowym ulicy Działkowej, i utrudniając widoczność, utrudniają poruszanie się po tej drodze.

Druga interpelacja to prośba o zabezpieczenie – w planie inwestycyjnym na 2021 rok, pieniędzy na budowę ulic Sztabowej i Szańcowej. Jak uzasadnia radny, mieszkańcy od lat borykają się z niedogodnościami związanymi z dojazdem do domów. By przyspieszyć budowę ulic nawet założyli Komitet budowy dróg Sztabowej i Szańcowej i – w marcu 2029 roku, złożyli pismo w sprawie przekazania miastu własności gruntów. Niestety, do chwili obecnej brak reakcji ze strony Urzędu Miasta.

Trzecia z interpelacji dotyczy przystanku MZK przy ulicy Stacha Konwy. W ocenie radnego, zatoka przystankowa jest zaniżona w stosunku do jezdni, co sprawia, że ciągle zbiera się tam woda, nawet przy niewielkich opadach. A zimą – śnieg i błoto pośniegowe. Taka sytuacja utrudnia mieszkańcom wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego.