Do zdalnego nauczania i do ochrony w czasach pandemii

Laptopy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i modemy trafiły 16 września do ostrołęckich szkół podstawowych, dzieci w rodzinach zastępczych i dzieci w Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka.

W ramach grantu „zdalna Szkoła+”, za niemal 145 tys. zł, UM Ostrołęka zakupił 24 modemy umożliwiające łączność z internetem oraz 50 zestawów składających się z: laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, słuchawek nausznych i myszy komputerowych. Jest to forma wsparcia edukacji zdalnej dzieci z rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej. Sprzęt trafi również do nauczycieli.

Na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” udało się pozyskać blisko 212 tys zł. Za pieniądze te kupiono: sprzęt i oprogramowanie do zdalnego nauczania za 180 tys. zł (w tym: 57 laptopów dla dzieci w rodzinach zastępczych i dla dzieci w Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka, dwa telewizory, jeden projektor multimedialny oraz tablicę dla Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka); środki ochrony indywidualnej za 15 130 zł oraz wyposażenie do sześciu pokoi, które będą miejscem do kwarantanny w Placówce Pieczy Zastępczej Korczakówka.

Fot. UM Ostrołęka