Dlaczego doszło do awarii w elektrowni? Odpowiedź ma być znana 4 listopada

Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązał spółkę Energa Elektrownie Ostrołęka do przeprowadzenia badań dotyczących przyczyny, przebiegu i skutków awarii z 19 października. Wyniki mają być znane 4 listopada.

Zobowiązanie inspektora środowiska to wynik awarii, do której doszło 19 października i która polegała na uwolnieniu z instalacji elektrowni oleju turbinowego do wód rzeki Narew.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zobowiązującą ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. do:

  1. Przeprowadzenia i przedłożenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie do 4 listopada 2019 r. właściwych badań, dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii, do której doszło w dniu 19 października 2019 r. W wynikach tych badań przedstawić w szczególności wnioski wynikające z przestrzegania procedur/instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego Chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1 w ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A.
  2. Podjęcia działań w celu maksymalnego ograniczania wpływu wprowadzanych substancji na środowisko rzeki Narwi, takich jak np. zabezpieczenie wylotu przed wypływem substancji ropopochodnych, bieżące monitorowanie nurtu i brzegów rzeki Narew poniżej wylotu oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń olejowych – w terminie od daty otrzymania decyzji.”

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

O ty, co stało się w Ostrołęce mówił radiowej Jedynce w Sygnałach Dnia minister środowiska Henryk Kowalczyk (audycja 29 października) . Stwierdził m.in. że „woda jest w Narwi czysta, nie zawierała żadnych śladów już oleju”. Niemniej pełna kontrola zakończy się 19 listopada.

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2393336,Sygnaly-Dnia-29-pazdziernika-2019-roku-rozmowa-z-Henrykiem-Kowalczykiem