Deklaracje śmieciowe. W przypadku wątpliwości zostaniesz wezwany do udzielenia wyjaśnień

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, że przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki.

Ze weryfikacji przeprowadzonej przez urzędników złożonych dotychczas deklaracji „śmieciowych” wynika, że zawierają one niekompletne dane co do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy dotychczas w ogóle nie złożyli deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

UM Ostrołęka zaprasza mieszkańców, którzy nie zawarli w dotychczas złożonych deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, do złożenia korekty deklaracji.

„Apelujemy do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, których powyższa sytuacja dotyczy, aby zgłaszali się do Urzędu Miasta w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych dany lokal do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, Urząd Miasta Ostrołęki wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Deklaracje można złożyć:
w Urzędzie Miasta na biuro podawcze lub w pokoju 207 przy ul. Kościuszki 45 (tel. 029 765 42 51), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na stronie www.ostroleka.pl (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Phi moga mi skoczyć

No niech mnie wezmę napisze że jest zameldowana jedna osoba i jedna mieszka, niech mi udowodnią ze jest inaczej

Ja iona

A nadwyżkę wywiozę do przydrożnego rowu