Czy zerwanie tej umowy wpłynie na ceny za wodę i ścieki w gminie Olszewo-Borki?

Umowa miała obowiązywać do 31 maja 2021 roku. Ale pewnie będzie krótsza, bo na najbliższej sesji radni ostrołęccy będą debatować o rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo-Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że już we wrześniu 2018 roku Rada Miasta Ostrołęki wyraziła wolę rozwiązania tego porozumienia (zostało ono zawarte w maju 2015 roku). Ale ostatecznie, umowy wciąż były przedłużane – najpierw do 27 czerwca 2019 roku, a potem do 31 maja 2021 roku.

Teraz jednak : „Gmina Olszewo-Borki, pomimo aktualnego porozumienia międzygminnego z Miastem Ostrołęka na zbiorową dostawę wody do miejscowości Olszewo-Borki, Nakły, Grabowo i Kordowo, w najbliższym czasie zamierza jednostronnie naruszyć postanowienia ww. porozumienia międzygminnego i samodzielnie zasilać w wodę te miejscowości z własnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Stepna Stara. Dla OPWiK Sp. z o.o. będzie to istotne zmniejszenie zbiorowych dostaw wody dla tej gminy. Obecnie do tych miejscowości dostarczana jest woda pitna w ilości od 250 m3/dobę do 400 m3/dobę. Utrata przez spółkę znacznej ilości klientów wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki. W odróżnieniu od zbiorowego odbioru ścieków, który przynosi spółce stratę finansową, zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców tych miejscowości przynoszą spółce nieznaczny zysk. Tak wybiórcze traktowanie przez Gminę poszczególnych postanowień porozumienia międzygminnego, stawia pod znakiem zapytania cel dalszego jego funkcjonowania”.

W projekcie czytamy też, że OPWiK może przejść na hurtową dostawę wody i hurtowy odbiór ścieków z terenu gminy Olszewo-Borki oraz świadczyć usługi o charakterze komercyjnym.

I , że „wystąpienie Miasta Ostrołęka z obowiązującego porozumienia międzygminnego uchroni również spółkę od ewentualnych nieprzewidywalnych obecnie działań Gminy w zakresie polityki
podatkowej.”

Jak zerwanie tej umowy będzie przekładać się na ceny za wodę i ścieki w gminie Olszewo-Borki? – rodzi się pytanie.

fot. Susanne Jutzeler, suju-foto z Pixabay

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Ja iona

A jeżeli chodzi o cenę wody i ścieków w Ostrołęce to Kulig miał w programie wyborczym obniżkę a nie podwyżkę .a ceny rosną

sad

Borki leją na ogrodnika.Niech spada na drzewo.Ceny w Ostrołęce będą niestety rosły.U ogrodnika nawet woda ma barwy polityczne.