Czy w świetlicy „Elfy” powstanie Klub Seniora?

Radna Ewa Szatanek poprosiła o wyznaczenie lokalu na osiedlu Stacja w celu utworzenia klubu seniora. Odpowiedź prezydenta już jest.

Prezydent Łukasz Kulik wyraził zadowolenie z chęci utworzenia klubu seniora przez mieszkańców osiedla Stacja i – do miejsca spotkań seniorów, wyznaczył świetlicę „Elfy” mieszczącą się przy Placu Dworcowym 4.

Świetlica „Elfy” mieści się w budynku dworca kolejowego. Jest jedną ze świetlic Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego. Świetlica „Elfy” obejmuje opieką około 40 wychowanków w wieku od 5 do 15 lat.

Pełna odpowiedź prezydenta Łukasza Kulika: