Czy seniorzy z Centrum będą mieli swój klub?

O to prezydenta Ostrołęki zapytał w interpelacji radny Paweł Niewiadomski. Otrzymał już odpowiedź.

Radny w swojej interpelacji pisał:

„W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród seniorów zamieszkałych na osiedlu Centrum, jak również na prośbę rady osiedla Centrum i przedstawicieli Ostrołęckiej Rady Seniorów zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie przez prezydenta miasta Ostrołęki lokalu, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, na terenie osiedla Centrum, w którym mogłyby być organizowane spotkania Klubu Seniora”.

Prezydent Łukasz Kulik taki lokal wskazał. Zaproponował wykorzystanie na ten cel Klubu Oczko mieszczącego się przy ul. Sikorskiego. Poprosił radnego o kontakt w tej sprawie z kierowniczką Klubu Oczko Aleksandrą Kowalewską.