Czy Nowomiejska doczeka się chodnika także po drugiej stronie ulicy?

Wojciech Zarzycki, ostrołęcki radny, wystąpił do prezydenta miasta o dokończenie chodnika w ulicy Nowomiejskiej. Radny przypomina, że w 2008 roku na Osiedlu Łęczysk wykonany został jednostronnie chodnik w ulicy Nowomiejskiej, i prosi, by zadanie inwestycyjne rozpoczęte przed laty, w końcu zostało dokończone.

W tym celu radny apeluje o zabezpieczenie pieniędzy na wykonanie inwestycji (budowa chodnika po drugiej stronie ulicy), w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Taką potrzebę sygnalizują mieszańcy Osiedla Łęczysk mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych.