Czesława Lewandowska z nagrodą im. Oskara Kolberga

Ostrołęcka twórczyni ludowa Czesława Lewandowska została laureatką 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga.

Czesława Lewandowska pochodzi z gminy Łyse, mieszka w Ostrołęce. To koronkarka i wykonawczyni plastyki obrzędowej i dekoracyjnej, popularyzatorka i mistrzyni kurpiowskiego rękodzieła ludowego. Z jej inicjatywy powstała ostrołęcka Grupa Radosna Twórczość.

Została laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego.

Nagrody im.Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawane są za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.