Coraz bliżej budowy odcinka Via Baltica Podborze-Śniadowo

Jest wniosek o zezwolenie na realizację budowy odcinka Podborze – Śniadowo będącego fragmentem trasy Via Baltica. Ta blisko 20-kilometrowa droga ma być gotowa latem 2023 roku.

Wniosek o zezwolenie na inwestycję wykonawca złożył dwa miesiące przed terminem. To strategiczny odcinek:

„Na nowo wybudowanym węźle Podborze skrzyżuje się realizowany fragment drogi ekspresowej S61 (19,43 km) z istniejącą drogą ekspresową S8, która na połączeniu zostanie przebudowana na długości 3 km” – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstaną tu dwie jezdnie – po dwa pasy ruchu każda plus pas awaryjny i pas rozdziału. Odcinek będzie przystosowany do najcięższego ruchu. Ma on zostać wybudowany w latach 2021-2023.

„Oprócz węzła Podborze, powstanie węzeł Komorowo na skrzyżowaniu z drogami wojewódzkimi nr 677 i 627, a na całym odcinku wybudowanych zostanie 26 obiektów inżynierskich i 11 przejść dla zwierząt, których część będzie zintegrowana z mostami i wiaduktami” – dodaje GDDKiA.

Odcinek Podborze – Śniadowo to fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Trasa będzie przebiegać niedaleko Ostrołęki.

Przypomnijmy, że pierwsza umowa z poprzednim wykonawcą odcinka Podborze – Śniadowo została rozwiązana w maju ubiegłego roku. Nastąpiło to, ponieważ wykonawca nie uzyskał decyzji ZRID w przewidzianym terminie – nawet nie wystąpił z wnioskiem o wydanie tej decyzji.

Fot. GDDKiA