Co z tą Majewskiego? Czy będzie wszystko dopięte na 31 maja?

„Wykonawca po zapoznaniu się z protokołem bez podpisania opuścił UM o godz. 9.15 w dniu 09.04. 2020 razem z kierownikiem budowy” – tak brzmi odręczny dopisek w protokole warunkowego odbioru ulicy Majewskiego.

Procedura odbioru robót zgłaszanych przez wykonawcę (firmę TYSZMARK-POl” rozpoczęła się 28 lutego 2020 roku (przy okazji warto przypomnieć, że termin wykonania tej uliczki upłynął 29 listopada 2019 roku).

Strony spotkały się 8 kwietnia 2020 roku. Doszło do różnicy zdań, w wyniku której uzgodniono, że w celu weryfikacji rozbieżności zlecone zostaną dodatkowe badania innej jednostce, która nie wykonywała wcześniej żadnych badań na tej budowie.

Ponadto do 31 maja tego roku wykonawca zobowiązał się m.in.: do poprawienia kostki betonowej przy zasuwach wodociągowych i przy wpuście deszczowym, wymiany uszkodzonych kostek betonowych, regulacji latarni, uzupełnienia brakującego spoiwa w nawierzchni ciągu pieszego oraz „doprowadzenia zieleni do wymagań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”.

Ostatecznie jednak, zapisy w protokole nie zostały podpisane przez wykonawcę. Czy w związku z tym poprawki i uzupełnienia w ulicy Majewskiego zostaną wykonane do 31 maja? – rodzi się pytanie.

Ulica Majewskiego to droga o długości ok. 170 metrów znajdująca się przy Stokrotce na osiedlu Centrum. Jej budowa – warta nieco ponad 621 tys. zł – miała zakończyć się do 29 listopada 2019 roku. Później termin wydłużono do 27 stycznia, ale tego dnia również ulica nie była gotowa.

Pod koniec lutego otrzymaliśmy informacje, że inwestycja została zakończona. Jak wynika z protokołu odbiorowego chyba jednak nie do końca…