Co 10. terytorials jest krwiodawcą

W Wojskach Obrony Terytorialnej podsumowano czerwcowe akcje zbiórek krwi zorganizowane w ramach drugiej edycji projektu „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA”. Podczas dwunastu akcji zebrano ponad 800 litrów krwi.

– Wybranie czerwca na miesiąc przeprowadzenia zbiórek było celowe, jest to bowiem okres poprzedzający wakacje, a wtedy zawsze występują znaczące braki w bankach krwi. Akcja naszych żołnierzy jest więc realną odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa – mówi dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Czerwcowe akcje krwiodawstwa były prowadzone przez wszystkie brygady OT od 7 do 23 czerwca wspólnie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podczas zbiórek zebrano 808 litrów krwi, którą oddało 1849 osób. Obie Mazowieckie Brygady Obrony Terytorialnej – czyli 5 i 6 – które połączyły swoje siły podczas akcji zbiórki krwi, zebrały łącznie prawie 22 litry krwi.

Była to druga edycja projektu. W pierwszej wzięło udział 2000 żołnierzy, którzy łącznie oddali ponad 1300 litrów krwi. Oznacza to, że co 10. żołnierz WOT jest krwiodawcą.

W ramach projektu planowane jest coroczne zwiększenie liczby honorowych dawców krwi. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi ma być pół tysiąca żołnierzy WOT.

Założenia organizacyjne projektu zakładają, że w każdej kompanii jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, odpowiedzialność za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizacja akcji alarmowych.