Cisza wyborcza. Za jej złamanie nawet milion złotych

13 października wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić żadnej agitacji wyborczej.

Nie wolno organizować wystąpień, rozklejać plakatów, nadawać audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów czy publikować sondaży. Cisza dotyczy też internetu. Zakazane jest wyrażanie poparcia czy pisanie politycznych komentarzy.

Ordynacja wyborcza nakazuje zakończenie kampanii wyborczej w piątek, 11 października o północy. Cisza wyborcza trwa do 13.10 do godz. 21.00, ale Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować się na jej przedłużenie.

Naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem, za które winowajcę ukarać można grzywną. I to całkiem niemałą. Najwyższa kara dotyczy upubliczniania, w godzinach głosowania, wyników przedwyborczych sondaży lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania. Za takie zachowanie grozi od 500 tys. zł do 1 mln zł.

Karty za przerwanie ciszy wyborczej regulują przepisy Kodeksu wyborczego: 

Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą:
  1)   na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów,
  2)   na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie,
  3)   na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
  4)   w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje
–   podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec uczniów.

Art. 495. § 1. Kto, w związku z wyborami:
  1)   umieszcza plakaty i hasła wyborcze
na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
  2)   przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
  3)   umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,
  4)  umieszcza plakaty lub hasła wyborcze o powierzchni większej niż 2 m2
  5)  rozpowszechnia odpłatnie ogłoszenia wyborcze w programach publicznych lub niepublicznych nadawców radiowych lub telewizyjnych
–   podlega karze grzywny. (…)

Art. 497. § 1. Kto, w związku z wyborami, zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata, stosując jakąkolwiek formę nacisków zmierzających do uzyskania podpisów
–   podlega grzywnie od 1.000 do 10.000 złotych.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie listy kandydatów lub kandydata na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo oddziałów obrony cywilnej lub skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 3. Kto udziela lub przyjmuje korzyść finansową lub osobistą w zamian za zbieranie lub złożenie podpisu pod zgłoszeniem listy kandydatów lub kandydata
–   podlega grzywnie od 10.000 do 50.000 złotych.

Art. 498. Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą
–   podlega karze grzywny. (…)

Art. 500. Kto, w związku z wyborami w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów, lub wyniki sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania
–   podlega grzywnie od 500.000 do 1.000.000 złotych.

Art. 501. Kto, w związku z wyborami, prowadząc agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub kandydata albo kandydatów organizuje loterie fantowe lub innego rodzaju gry losowe albo konkursy, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych
–   podlega grzywnie od 5.000 do 50.000 złotych.

Art. 502. Kto, w związku z wyborami, podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napoje alkoholowe nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia
–   podlega grzywnie od 5.000 do 50.000 złotych.

Art. 503. Kto, w związku z wyborami przekazuje środki finansowe lub wartości niepieniężne jednego komitetu na rzecz innego komitetu wyborczego
–   podlega karze grzywny od 1.000 do 10.000 złotych.

Art. 504. Kto, w związku z wyborami organizuje zbiórki publiczne na cele kampanii wyborczej
–   podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych (…)”

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.p

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
bolszewik

A ja będe obrzucał miesem jedną zopcji, mnie nie znajdą bo bede miał ruski smartfon z bazaru i wifi z Maca, SZACH I MAT nas nie doganiat

Daro

Koniowalski z mo też ma adres taki, że zwykły człowiek nie namierzy pajaca. Dlatego taki tchórz może bezkarnie pluć na każdego

Max

Kiedyś się zachłyśnie własnym jadem i głupotą