Challenger dla Mateusza. Tak to zrobiła ekipa Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce

Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce przyjęła wyzwanie OSP Nowa Wieś. Pieniądze zebrane w ramach challengera zostaną przekazane na rzecz Mateusza.

Mateusz Piasecki ma 5 lat. Pod koniec 2017 roku został u niego rozpoznany rzadki przypadek choroby Mabry’ego, który wiąże się z niepełnosprawnością intelektualna i ruchową. Mateusz jest podopiecznym Fundacji Słoneczko.

Nominowani przez Delegaturę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce to ostrołęckie delegatury: Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.