Centrum Inkubacji i Rozwoju przy Parkowej w Ostrołęce już działa

Nowa siedziba Centrum Inkubacji i Rozwoju została uroczyście inaugurowana 30 października. Centrum mieści się w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6, a jego pełna nazwa brzmi: Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Centrum Inkubacji i Rozwoju PES to miejsce, w którym wspieramy istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej, pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy w regionie, integrujemy środowiska lokalne, zawiązujemy partnerstwa – mówi Łukasz Wachowski, animator CIR w subregionie ostrołęckim.

Z bezpłatnych działań ośrodka mogą korzystać osoby fizyczne (niepracujące, oddalone od rynku pracy, zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub chcące rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie społecznym) oraz podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIK, KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawicieli lokalnego biznesu z subregionu ostrołęckiego (m. Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski).

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie uświetnił występ wokalny pań z Kółka Rolniczego „Zręczne Ręce” z Łęgu Przedmiejskiego. 

Centrum działa przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Społeczniak

Tylko się cieszyć i działać

Włodek

Kolejne dobre wsparcie dla NGO

2
0
Przeczytaj komentarze i dołącz do dyskusjix
()
x