Celem podniesienie rangi muzeum i umożliwienie pełnego wykorzystania jego potencjału

Trwają obrady Rady Miasta Ostrołęki. Jedna z pierwszych decyzji, podjętych 24 września, dotyczyła wyrażenia zamiaru połączenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z Muzeum Żołnierzy Wyklętych – nową instytucją powołaną przez ministra kultury. Uchwała została podjęta głosami 21 za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących. 

Działające obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) jest miejską instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 r. Pierwotnie bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował Prezydent Miasta Ostrołęki i Rada Miasta Ostrołęki, ogólny nadzór w zakresie określonym przepisami należał do ministra.

Dnia 7 marca 2016r. Prezydent Miasta Ostrołęki i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali umowę o prowadzeniu Muzeum jako wspólnej instytucji kultury. Na jej podstawie bezpośredni nadzór nad Muzeum utrzymało Miasto, natomiast Minister uzyskał nowe prerogatywy w nadzorze ogólnym, również w zakresie gospodarki finansowej. Na podstawie prowadzonych między Miastem i Ministerstwem rozmów oraz uchwał Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. i z dnia 30 grudnia 2019 r. zdecydowano o przekazaniu prowadzenia Muzeum właściwemu ministrowi. Pierwszym etapem jego realizacji było podpisanie 8 lipca 2020 r. przez Miasto Ostrołękę i Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego listu intencyjnego w sprawie organizacyjnego przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).

jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Zgodnie z jego postanowieniami 12 sierpnia 2020r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał zarządzenia powołujące państwową instytucję kultury pn. Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą w Ostrołęce (Dz. Urz. MKiDN poz. 48) i nadające mu statut (Dz. Urz. MKiDN poz. 49). Zgodnie z ustalonym harmonogramem po uchwaleniu przez Radę Miasta Ostrołęki przedmiotowej uchwały do końca roku 2020 zostanie zawarta umowa o połączeniu nowo powstałej instytucji państwowej z funkcjonującą obecnie samorządową instytucją Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).

Podniesienie rangi Muzeum i prowadzenie jego dalszej działalności w postaci państwowej instytucji kultury pozwoli na podniesienie merytorycznych i organizacyjnych możliwości jego działania. Zmiany organizacyjne utworzą warunki administracyjne, merytoryczne i finansowe prowadzące do poszerzenia dotychczasowej misji Muzeum w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie jego potencjału w spełnianiu potrzeb kulturalnych, zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnopaństwowym. Celem połączonego Muzeum będzie w szczególności upowszechnianie historii i wiedzy o dziedzictwie zbrojnego podziemia antykomunistycznego, w tym o dziejach i dorobku powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, a także prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym.”

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
gość

A teraz niech kotowski zostanie dyrektorem w tym bublu.
Ale wypłata to procent z wypracowanego zysku.

Gosc

Ale ci nienawiść wzrok przysłania. Żal…