Budżet obywatelski Ostrołęka 2021: te projekty zostały odrzucone

Znamy już listę projektów, na które będziemy głosować w ramach budżetu obywatelskiego w Ostrołęce 2021. Pisaliśmy o tym w poprzednim artykule. W tym kilka zdań chcemy napisać o tych pomysłach ostrołęczan, które – z różnych przyczyn – zostały odrzucone przez komisję.

Budżet obywatelski w Ostrołęce funkcjonuje w dwóch kategoriach : ogólnomiejskiej i osiedlowej. Ostrołęczanie złożyli 55 wniosków – 18 z nich zostało odrzuconych przez komisję. Przyjrzeliśmy się pomysłom odrzuconym – podajemy nazwę projektu i przyczynę odrzucenia:

projekty ogólnomiejskie

Nowe stacje Ostro-bike w Ostrołęce – do złożonego wniosku nie została złożona lista poparcia.

Przygotowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę odcinka al. Jana Pawła II, ul. Gołasia, ul. Skierkowskiego (utworzenie koncepcji komunikacyjnej) – projekt nie może dotyczyć wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej.

Street Workout na plaży – samorząd Miasta Ostrołęki zamierza ogłosić konkurs na projekt zagospodarowania plaży miejskiej w Ostrołęce. Strefa Street Workoutu zostanie uwzględniona w wytycznych do projektu, zatem montaż  urządzeń bez kompleksowego projektu byłby niecelowy.

System nawadniania i monitoringu na Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego – skwer im. kard. Stefana Wyszyńskiego wymaga kompleksowej rewitalizacji, uzupełnienia lub zmiany nasadzeń,  zatem montaż instalacji nawadniającej byłby niecelowy.

Tężnia solankowa – zdrowie dla każdego – koszt realizacji zadania znacznie przekracza środki przewidziane na budżet obywatelski w kategorii ogólnomiejskiej.

Strefa wypoczynku i relaksu dla dorosłych w rejonie ul. gen. Fieldorfa „Nila” i Henryka Dobrzańskiego (propozycja na tyłach tzw. „Pałacyku”) – wskazany teren, tj. plac za budynkiem przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 nie stanowi wyłącznej własności Miasta Ostrołęki, zatem jego zagospodarowanie nie leży w obszarze zadań i kompetencji samorządu miasta.

projekty osiedlowe

Instalacja paczkomatu na osiedlu Łazek – do złożonego wniosku nie została złożona lista poparcia.

Eko ławki solarne z wi-fi i  ładowarką – samorząd nie może udostępnić mieszkańcom dostępu do bezpłatnej sieci WiFi ze względów bezpieczeństwa. Wskazanie bezpośrednio firmy, która miałaby wykonać ławki, stanowi podstawę do odrzucenia projektu.

ścianka treningowa do tenisa z piłkochwytem na placu zabaw przy ul. Pomian –  Obszar wskazany jako lokalizacja projektu nie może zostać przeznaczony pod realizację wniosku.

„Centrum Experyment” – #mobilnie#fajnie#zdalnie (chodzi o stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej na osiedlu Centrum na potrzebę zajęć z dziećmi) – wniosek nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Centrum zlokalizowane wewnątrz placówki oświatowej, która pracuje w określonych godzinach nie spełnia tego kryterium.

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce – projekt nie może zostać zrealizowany we wskazanej lokalizacji ze względu na planowaną rozbudowę infrastruktury sportowej sąsiadującą ze wskazaną działką, zatem jego realizacja byłaby niecelowa.

Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie chodników na ulicy Jaworowej –  działka, na której znajduje się ulica Jaworowa nie stanowi własności Miasta Ostrołęki.

Budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ulicy Żołnierzy Armii Krajowej – We wskazanej lokalizacji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla ulicy Wypychy. Konieczność stworzenia MPZP wynika z faktu, że niezbędne jest ustalenie parametrów drogi Żołnierzy Armii Krajowej oraz jej przebiegu do Alei Jana Pawła II.

Zapewnienie dogodnej komunikacji mieszk. poprzez wykonanie chodnika łączącego os. Dzieci Polskich z kompleksem obiektów handl. zlok. przy ul. Hallera – działka wskazana jako miejsce realizacji zadania, a przede wszystkim jej kształt uniemożliwiają realizację zadania. Nie spełniałoby ono bowiem minimalnych warunków technicznych. 

Wymiana chodnika z budową miejsc postojowych oraz wykonanie ścieżki rowerowej przy ulicy H. Modrzejewskiej – osiedle Sienkiewicza miało do dyspozycji kwotę 104 856,78 zł. Koszt realizacji wskazanego zakresu prac przekracza tę kwotę.

Zapewnienie bezpiecznego, estetycznego oraz atrakcyjnego miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży poprzez budowę „mini boiska” – przedstawiony koszt inwestycji to 400.000,00 złotych. Wniosek został złożony w kategorii osiedlowej z osiedla Dzieci Polskich. Środki przewidziane dla tego obszaru to 94.287,68 zł. Teren wskazany we wniosku do realizacji inwestycji nie stanowi własności Miasta Ostrołęki. 

Badania dla mieszkańców Osiedla Łazek – wniosek nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Z badań mogłaby skorzystać bardzo wąska grupa mieszkańców osiedla.

Nowe horyzonty z kulturą (Organizacja 8 wyjazdów do Teatrów i Filharmonii dla 30 osób w wieku 7 – 117 lat) – wniosek nie spełnia kryterium ogólnodostępności. Z wyjazdów mogłaby skorzystać bardzo wąska grupa mieszkańców osiedla.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Vincenty

Budżet obywatelski w Ostrołęce to taka fatamorgana demokracji. A w kampanii było tyle na temat niesłuchania głosu wyborców.