Budżet Mazowsza na 2021 przyjęty. Przeciw radni PiS

Uchwalono budżet Mazowsza na 2021 rok. Nie wszyscy radni wojewódzcy byli za przyjętymi w dokumencie rozwiązaniami.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 27 radnych. 24 radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość było przeciw – nie zgadzali się oni na zaproponowany, ich zdaniem nie zrównoważony, podział środków na subregiony i dalsze zadłużanie województwa.

Jak zagłosowali radni ostrołęccy? Mirosław Augustyniak (PSL) był „za”, inne zdanie miał natomiast Marcin Grabowski (PiS), który, tak jak jego koleżanki i koledzy z klubu, był przeciwny wprowadzaniu budżetu w takiej formie.

Poniżej podajemy najważniejsze liczby związane z budżetem Mazowsza na 2021 rok:

 • dochód Mazowsza – prawie 3,6 mld zł
 • wydatki na inwestycje – 1,2 mld zł (najwięcej, przez pandemię, pójdzie na ochronę zdrowia – 405 mln zł, drogi – 384 mln zł, ponad 72 mln zł – kultura, ponad 42 mln zł – oświata.

Przewozy kolejowe i lotnisko w Modlinie

W 2021 r. na rekompensatę w zakresie organizowania i finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich samorząd województwa przeznaczy ponad 422 mln zł. Z tej puli Spółka Koleje Mazowieckie otrzyma 392 mln zł, a Warszawska Kolej Dojazdowa – 30,2 mln zł. Z kolei na dokapitalizowanie spółki mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin zaplanowana została kwota 50 mln zł.

Zdrowie

Największe planowane inwestycje:

 • zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego – 91,5 mln zł – środki w całości pochodzące z płatności UE,
 • modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń II piętra budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 16 mln zł;
 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 12 mln zł;
 • modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 11 mln zł;
 • rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o. – 10 mln zł;
 • przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, dział techniczny i archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 10 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem – 9,3 mln zł;

2 mln zł  zostaną przeznaczone na realizację rehabilitację pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19.

Drogi

Największe planowane inwestycje:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 117 mln zł, w tym 98,6 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 46,7 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – 30 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka-Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – 21 mln zł;
 • poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 25,7 mln zł;
 • droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozlowska – 10,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie Etap II – 9 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 9,5 mln zł;
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8 – 12,5 mln zł.

Kultura

Największe planowane inwestycje:

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 18,5 mln zł;
 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 4,6 mln zł;
 • rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 3,3 mln zł;
 • budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – 3,4 mln zł;
 • modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 4,4 mln zł;
 • podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 3,1 mln zł;
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II – 2,8 mln zł.

Oświata

Największe planowane inwestycje:

 • budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko13,6 mln zł;
 • przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 9,4 mln zł.

Na wsparcie mazowieckich gmin, powiatów, władze Mazowsza przeznaczą w 2021 r. ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

W 2021 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie kontynuował wszystkie dotychczasowe programy wsparcia. Pojawi się także nowy, który pozwoli wesprzeć samorządy lokalne w walce z koronawirusem poprzez m.in. doposażanie zakładów opieki medycznej.

5 1 zagłosuj
Ocena artykułu
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Kurp

PO i PSL się cieszą że Ostrołęka nie będzie się rozwijała, przecież tak głosowali.
Ostroleczanie czy nie widzicie tego.

Gosc

Mazowsze pozbyło się starego szpitala, to ma problem z glowy

Ewa

Jak dobrze że mamy radnych którzy myślą o naszym mieście.
Dziękuję.