Budżet gminy Baranowo 2021. Mocno inwestycyjny

– Rok 2021 pomimo trwającej pandemii wirusa COVID19 zapowiada się w naszej gminie dość obiecująco jeśli chodzi o wydatki bieżące, ale także inwestycyjne – napisał w grudniowych „Wieściach gminy” wójt gminy Henryk Toryfter.

Dochody gminy Baranowo w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę 33 784 884 zł, a wydatki na sumę 43 697 559 zł. Jak więc widać, prognozowany jest duży deficyt w kwocie ok. 10 mln zł (3,2 mln zł pożyczka z WFOŚiGW, ok. 6 mln zł – kredyt). Wójt Henryk Toryfter jednak uspokaja:

– Uważam, że po uwzględnieniu w trakcie roku budżetowego wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych może skończyć się co najwyżej pożyczką umarzalną zaciągniętą w WFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w 3 miejscowościach i niewielkim kredytem – czytamy w „Wieściach gminy”.

2021 rok w gminie Baranowo ma być rokiem mocno inwestycyjnym. W budżecie zapisano bowiem aż 40 zadań na łączną kwotę ponad 13 mln zł. To prawie 30% wydatków gminy! Najwięcej pieniędzy pójdzie na inwestycje kanalizacyjne, związane z uzdatnianiem wody i drogami.

Gmina Baranowo – najważniejsze inwestycje w 2021 roku:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
 2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie
 3. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci
 4. Rozbudowa drogi gminnej Budne – Zimna Woda – Olkowa Kępa
 5. Rozbudowa drogi gminnej Czerwińskie – Czarnotrzew
 6. Przebudowa drogi gminnej Baranowo – Jastrząbka
 7. Przebudowa drogi gminnej Cierpięta – Tobyłki – Duży Las – Ściśla
 8. Przebudowa drogi gminnej Orzoł – Rycica
 9. Przebudowa drogi gminnej Błędowo – Ostrówek
 10. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – Stara Wieś
 11. Przebudowa drogi gminnej Baranowo – Jastrząbka
 12. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki
 13. Przebudowa drogi gminnej Zawady – Kuleszki
 14. Przebudowa drogi w msc. Bakuła
 15. Przebudowa drogi gminnej w msc. Oborczyska (realizacja niepewna)
 16. Urządzenie placu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK w Baranowie
 17. Budowa oświetlenia ulicznego na własnych słupach na pięciu ulicach w Baranowie ( realizacja niepewna).
 18. Modernizacja budynku oraz rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie (dokończenie zadania).

Partycypacja w przebudowie dróg powiatowych:

 1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska (976 000 zł)
 2. Rozbudowa drogi powiatowej Baranowo – Wyszel – Chojniki na terenie Gminy Baranowo w miejscowościach Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa (1 195 000 zł)
 3. Rozbudowa drogi powiatowej Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady (dokumentacja 70 000 zł + budowa 223 000 zł)
 4. Przebudowa drogi powiatowej Baranowo – Oborczyska – Bakuła (budowa żwirówki z Oborczysk do Bakuły – 225 000 zł)